On uctívá nohy zadek


Trnka 18:08, 13. 2007 (UTC) Aby to nevypadalo, e na lavici obalovanch sedm j, (za to, e jsem ve shrnut editace uvedl slovo zhovadilec). Platforma MediaWiki m tu vhodu, e ve je evidovno.

Zaalo to v Diskuse:Anglitina, kde anonim 88. 101. 122 - ani Nezapomenutelné sex v masážní místnosti se podepsal (jeho slo jsem doplnil uctívvá sv editaci) napsal, e je to hodn blb.

J jsem si lnek peetl a napsal opak. To byla samozejm ode mne pochvala pro autory (anonim bez podpisu-hodnotc lnek je mi celkem ukraden).

A na zvr, radji bych psal nov lnek Paroubek v ji (bude se nm na podzim enit), ne zvaovat, zda zablokovnm nhodou nenarum kehkou On uctívá nohy zadek njak internetov reinkarnace Che Guevary.

Pak ovem tento anonim v 6 editacch bhem 13 minut lnek pln pekopal. Zjistil jsem tak, e ty pase, kter se nlhy nejvce lbily, jsou vyhozeny.

Chystal jsem se s tm nco udlat, ale uetil mi prci Karko. Vyeil to alamounsky. Anonimovy zasek tam nechal, a vrtil tam i ty pvodn. Zejm proto, aby nO novka, i kdy ten se choval dost neurvale. Nestailo mu pidat sv vci, ale pomazal pspvky druhch. Takovho anonima uctíáv nevandala - jsme tu jet nemli. Jene tento anonim el jet mnohem dl. Ihned vrtil Karkoovu editaci. Jasn pklad toho, e uznv jen On uctívá nohy zadek pravdu a svou verzi lnku. To u bylo moc, a zablokoval jsem ho na 1 den.

(samozejm bez varovn, nikdy jsem dnho vandala nevaroval, On uctívá nohy zadek na zadk Pi shrnut zablokovn jsem pouil slovo zhovadilec, co nen dn nadvka, ale strun charakteristika dosavadn innosti tohoto individua.

Nejsme pece na wikipedii. Tam bych mu vykal a jednal s nm v blch rukavikch. No jo, to v, vstoupili jsme do velkho svta. --Trnka 19:34, 19. 2007 (UTC) Mimo tma. Hoi, pod chyb ukldat spoustu fotek. Kdy budete prochzet lnky, nebo Nhodn strnky, uvidte. Nap.


lesbické sex ke stažení


Poskytujeme sluby lidem s postienm, seniorm i lidem v rznch krizovch situacch. Spolu s Vmi chceme tvoit lep svt. A chorobn jsem lpl On uctívá nohy zadek podku, chtl jsem, aby Klrka pichzela dom pesn a i mal zdren ve mn vyvolalo vlnu vzteku. Vzpomnm si, jak jsme se poprv pohdali. Stla proti mn s bojovn vystrenou bradikou. Najednou jsem ji nevnmal jako milovanou bytost, ale jako soupee, jako neptele.

Jednoho dne, kdy jsem odchzel ze skupiny, na m na chodnku ekala Klrka. Vrtila se ke mn. Ve skupin jsem zstal dal msce a Klru si vzal. Je to u ti roky. Od t doby jsem u nepodlehl svm bsm, doku svoje pocity ventilovat, nic v sob neskrvm a ivot je najednou snadnj a je v nm o moc vc radosti. Jene v osobnm ivot to pod haprovalo. Moje vztahy s enami konily mou vinou.

Nezvldal jsem svoji agresi. Byly to na prvn pohled pln banln situace, se ktermi jsem si ale v ten moment nevdl rady. Byl jsem hrozn puntik a vechno muselo bt podle m. Poj sem. zaval jsem. Jen se uklbla. Sklenika se rozttila tsn vedle jej hlavy. Stl jsem On uctívá nohy zadek a tsl se. Nechtl jsem j pece ublit. Jen velkou nhodou se tak Chtivý homosexuální svádění k vole. Dval On uctívá nohy zadek se, jak si z vlas vyklepv stepy.

V zvru minulho dlu Restall sice odjd i se svou enou Mildred z ostrova, je to ale jen na chvli. Samotn cesta za pokladem teprve zan. Dlouh zimn veery Trvili Restall i jeho syn Bobby znovu prochzenm veho, co mli o Ostrov dub k dispozici. Kadikou informaci se snaili uvst do souvislost s dosud patrnmi stopami po aktivitch minulch expedic. Pokud by tyto stopy dokzali sprvn zaadit v prostoru i ase, mohlo by je to, jak doufali, posunout ble k cli.


cruzinsports.com - 2018 ©