LADY F FIST SELF a jíst spermie


10 hod. - babika s ddekem se doaduj vylzt na strom. Matka je proti. V jedenct jsme ji chtly konen spt. Objevila se dal pot v byt nebylo x nalzt dn polte. Dala jsem si pod hlavu aspo obleen. A usnula jako zabit. Mme tichou domcnost. Kolo, kter jsem vera mohutn sprchovala, mi pes noc zrezlo.

Matka se skuten Elegantní lesbičky koketování a lízání píči do kuete s ndivkou. Avak ndivka i po dvouhodinovm peen je stle syrov.

Z balknu nm uletl slunenk a zpermie LADY F FIST SELF a jíst spermie. Potm, e otec tden nepromluv. Zpis z 14. 2005: Amerika je daleko a e-mail jim asi jet nepiel. To nevad. Budu spermir. Nakreslil mi srdce na ubrousek. Miluji a chci bt milovna…. zasnila jsem se. Vtom piel bruntn otec, abych okamit la za nimi na animan program.


porno videa na webu


Sta jenom tato vymezen respektovat a kontakt a dotyk jíet do svho ivota. Pirozen to pak pomh rozvjet i sexualitu a vztahy mezi pohlavmi. Vidte tady paralelu s bnm ivotem. Sta si kvality veden v tanci do nj pinst a na obou stranch je krsn vypolarizovno (o musko-ensk polarit u teba Denisa a Richard na svch seminch).

V souasn dob se nauily eny bt skvlmi manaerkami jak v prci, tak v soukromm ivot. Jsou krsn zaclen, organizovan. To vechno je krsn, ale jedn se o muskou polaritu. eny ztratily svou smyslnost, intuici, emoce, schopnost ctit, uvolnit se a otevt se svtu.

Kad ena v na spolenosti zaila Blond vlasy a černé stříkat jednou v ivot njak sexuln ntlak. eny dokonce SELFF strach ze sexulnho zneuvn po svch matkch a babikch. Tento strach maj eny zapsan jísh genech. ensk sexualita LADY F FIST SELF a jíst spermie potebuje od tohoto strachu oistit. To meme FIIST spolen mezi enami, nap. na enskm kruhu.

Jak jsem na to piel a v em jet je dle mho tanec pnosem. Mui naopak maj tendenci bezcln pevat, jíts jasn vize, neum vst (ani v tanci ani v híst. Nemaj cle, neplnuj, LADY F FIST SELF a jíst spermie ztraceni. Nezapomenu na Lucianova slova: Macho, not gay. To samozejm nebyla narka na gaye, ale na zentil chovn. U osloven je teba pekonat ostych a hlavn strach z odmtnut. Zvlt, kdy jsem novek a nikdo m nezn. Zoukov prty je pro to skvlm hitm. Vhodou je, e si tam vichni pili zatanit, take kdy nkoho oslovm, je velk pravdpodobnost, e uspji.

Zrove se nemusm hroutit z ppadnho NE jedn eny, protoe jich je k mn jet nkolik destek. Pod tancem si mete pedstavit mnoh. Vystoupen tanen skupiny, prov tanec, slov vystoupen teba break dance. J budu mluvit o tanci provm. Konkrtn o svch oblbench zouku a bachat. ada z bod bude platit i na tance jin.


cruzinsports.com - 2018 ©